Nikolic Klara

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2016-08-12

Filipot Ava

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2018-12-4

Iankov Emilia

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2014-10-6

Malyar Abu bakr

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2015-08-11

Wolf Marielou

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2014-11-11

Amtmann Greta

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2014-01-6

Simunko Una

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2016-07-19

Enasoaie Lisa-Marie

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2015-07-30

Fürst Charlotte

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2016-01-31

Lerner Mia

[ Warteliste ] Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2016-12-17