Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 [freie Plätze: 10] || 1345