Bodenakrobatik 10-16 Jahre, Freitag 16:00-17:50 || 1351 || 2012-04-18