Taekwondo 10-16 Jahre, Montag 17:30-18:20 [freie Plätze: 11] || 1354