Taekwondo 8-12 Jahre, Montag 16:30-17:50 [freie Plätze: 8] || 1348