Bodenakrobatik 6-10 Jahre, Freitag 14:30-16:00 || 1345 || 2016-09-17